Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Infantil
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Educació Infantil per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02 
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 100
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 60
Matèries optatives (O) 30
Pràcticum 44
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Infantil  
Optatives ofertades 2024-2025
Prerequisits

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100700 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT (0-6) T 6
100705 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ T 6
100709 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS I T 6
100715 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS B 6
100753 AUTOGESTIÓ DE L'APRENENTATGE O 6
100756 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL I T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100707 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA I T 6
100712 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS I T 6
100718 TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ EN LLENGUA CATALANA B 6
100721 MÚSICA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100757 L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100701 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DE L'APRENENTATGE (0-6) T 6
100708 DESENVOLUPAMENT SALUDABLE A LA INFANCIA II T 6
100716 APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES DE LA NATURA B 6
100719 DIDÀCTICA DE LA LLENGUA EN EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100722 ARTS VISUALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100703 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT T 6
100706 ACCIÓ TUTORIAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL T 6
100713 OBSERVACIÓ SISTEMÀTICA I ANÀLISI DE CONTEXTOS II T 6
100724 PRÀCTIQUES ESCOLARS I B 6
100758 TECNOLOGIES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL T 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100704 ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA T 10
100759 APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES B 6
100761 DIDÀCTICA DE LA LITERATURA EN EDUCACIÓ INFANTIL B 6
100762 EXPRESSIÓ CORPORAL EN L'EDUCACIÓ INFANTIL B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100702 PROCESSOS PSICOLÒGICS I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT (0-6) T 6
100710 ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI ESCOLAR, MATERIALS I HABILITATS DOCENTS II T 6
100741 PRÀCTIQUES ESCOLARS II B 14
100760 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ B 3
100763 PROJECTES ARTÍSTICS INTEGRATS B 3
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100742 PRÀCTIQUES ESCOLARS III B 20
100764 PRÀCTIQUES ESCOLARS III B 24
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100728 SALUT I MALESTAR DOCENT O 6
100729 INNOVACIÓ EDUCATIVA A TRAVÉS DE LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL O 6
100732 PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ A L'ESCOLA O 6
100737 ESCOLA I TERRITORI: L'ESCOLA RURAL O 6
100738 LA MIRADA DE LA CIÈNCIA EN L'ETAPA 0-6 O 6
100743 APRENENTATGE PRIMERENC DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA O 6
100744 BIBLIOTEQUES ESCOLARS O 6
100747 ARTS VISUALS I CREATIVITAT O 6
100748 MÚSICA I CREATIVITAT O 6
100749 JOCS, VALORS I DIVERSITAT CULTURAL O 6
100765 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100725 TREBALL DE FI DE GRAU B 10

Observacions

  1. Les assignatures 100742 Pràctiques Escolars III i 100725 TFG només són matriculables per l’estudiantat que va accedir al grau abans del curs 2018-19.
  2. L’assignatura 100702 Processos Psicològics i Desenvolupament de la Personalitat (0-6) que s’imparteix al segon semestre la cursen els estudiants del Doble Grau en Educació Infantil i Educació Primària.