Treball de Fi de Grau

ECTS

6 ECTS (C4)

Requisits previs

Tenir 168 crèdits aprovats

Normatives

Documents

Recull de pòsters

Àmbits temàtics

 1. Didàctica de la matemàtica
 2. Didàctica de les ciències socials
 3. Didàctica de les ciències experimentals
 4. Didàctica de l'expressió corporal
 5. Didàctica de la llengua i la literatura
 6. Didàctica de la música
 7. Didàctica de les arts visuals
 8. Didàctica de la llengua estrangera
 9. Aspectes pedagògics
 10. Aspectes psicològics de l'educació
 11. Aspectes sociològics de l'educació
 12. Educació per a l'emprenedoria

Sistemes d'avaluació

Rúbrica d'avaluació del Treball de Final de Grau

Avaluació continuada, en base al seguiment de les fases següents:

 • Memòria del TFG (40%)
 • Seguiment del treball (30%)
 • Presentació final: materials i exposició oral (30%)