Gestions creatives


www.gestionscreatives.udl.cat

Coordinació

Pepa Valls Gabernet
Despatx 2.16
Horari d'atenció:
dimarts de 9.00 a 12.00h
fepts.coordgeicrea@udl.cat

Què és Gestions Creatives?

La realitat educativa està en procés d’anar redefinint les seves geografies. Els darrers avenços de la pedagogia, la psicologia, la neurociència i les diferents àrees conceptuals han comportat que  cada cop hi hagi més escoles que es plantegin transformar profundament metodologies, organitzacions i arquitectures. El grau d’educació infantil en GESTIONS CREATIVES pretén oferir una formació  que doni resposta a aquest nou escenari en constant ®evolució. 

Quins són els eixos vertebradors del projecte?

 • Desenvolupament de la creativitat
 • Autogestió del propi aprenentatge
 • Relació Universitat- Comunitat

Com s'estructura?

Gestions Creatives combina les classes teòriques amb el treball en espais d’aprenentatge entesos com a laboratoris d’investigació permanent on es proposen diverses accions creatives (reptes que han de ser resolts per les i els alumnes de forma autogestionada i creativa amb l’orientació de tot l’equip de professors del grau) que conviden a l’acció, el debat i la reflexió. L’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, les matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, les pràctiques externes en centres educatius i els continguts optatius.

Quins són els avantatges de formar-se en gestions creatives?

 • La vinculació de la TEORIA amb L’ACCIÓ comporta un millor desenvolupament de competències professionals.
 • La relació de les diferents matèries del pla d’estudis amb les Accions Creatives des de la TRANSDISCIPLINARIETAT permet una millor comprensió i anàlisi dels continguts conceptuals.
 • El desenvolupament de la CREATIVITAT a partir de la producció, la incertesa, el diàleg, el procés d’assaig/error... afavoreix una millor preparació professional per donar resposta a l’escola del segle XXI.
 • L’AUTOGESTIÓ del propi aprenentatge (en els espais i a través de les accions) fomenta la coresponsabilitat, l’autonomia i l’apoderament personal i professional.
 • La relació UNIVERSITAT-COMUNITAT , la participació en la vida col·lectiva i comunitària exercint una ciutadania activa, desenvolupa un compromís social que pot comportar un gran benefici per a l'individu i per a la societat. Aquesta educació dialògica entre les persones i l’entorn aprofundeix en els principis democràtics i ofereix l’oportunitat de participar des de la igualtat.

Quins compromisos implica?

 • Interès per adquirir els coneixements teòrics propis del món de la infància.
 • Passió per l’aprenentatge.
 • Curiositat.
 • Disponibilitat per desenvolupar accions en la comunitat. Gust pel treball col·lectiu i l’ emprenedoria social.
 • Interès per desenvolupar projectes personals i professionals.

Pla d'estudis

240 crèdits (60 per curs)